อาหารริมถนน และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ (Street Food)

Published by admin on

อาหารริมถนน และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ (Street Food)

                อาหารริมถนน หรือที่เรียกกันว่า Street Food คือ อาหารและเครื่องดื่มที่สามารถรับประทานทันที ขายตามท้องถนนหรือสถานที่สาธารณะต่าง ๆ อย่างเช่น ตลาด งานออกร้าน ตามรถเข็ณ หรือรถบรรทุกอาหาร เป็นต้น อาหารข้างถนนส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ประทานได้สะดวก แม้ในขณะที่กำลังเดินอยู่ก็ตาม และมักจะมีราคาที่ถูกกว่าตามห้างและร้านใหญ่ ๆ ซึ่ง อาหารริมถนน หรือ Street Food ได้รับความนิยมในสังคมไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้ต้นทุนน้อยและกำไรดี แต่บางร้านผู้ขายมักจะละเลยจริยธรรมในการประกอบทำธุรกิจ และไม่คำนึงถึงผู้บริโภค การประกอบธุรกิจทุกประเภทผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ

                จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

คือ หลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจยึดเป็นแนวทางในการดำเนินอาชีพหรือประกอบธุรกิจ โดยกำหนดตามหลักจริธรรมในการประกอบธุรกิจได้คราว ๆ ตามบทบาทดังนี้

                จริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจต่อลูกค้า

เช่น กำหนดราคาด้วยความยุติธรรม การเอาใจใส่ลูกค้า ไม่สร้างเงื่อนไขให้ลูกค้า ไม่ทำให้สินค้ามีราคาที่สูงโดยไม่มีเหตุผล มีอัธยาศัยไมตรีอันดีงาม เป็นต้น

                จริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์

เช่น มีคุณภาพและราคาที่คุ้มค่า สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นที่พึ่งพอใจแก่ผู้บริโภค มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค มีความสะอาดในการทำและใช้พัสดุที่สะอาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับแต่สิ่งดี ๆ และปลอดภัย เป็นต้น

                จริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจต่อสังคม

เช่น ไม่ทำให้สังคมเสื่อมทางด้านจิตใจ ด้านศีลธรรม ไม่ทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และสิ่งที่สำคัญคือ ควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรือธุรกิจที่เราทำ ไม่ส่งผลกระทบด้านที่ไม่ดีต่อผู้อื่น เป็นต้น

                นอกจากหลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจทั้งสามอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลายอย่างที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ

                ข้อดีของอาหารริมถนนหรือ Street Food คือ

                ลูกค้ามีความสะดวกสบายในการซื้อ

คือ อาหารริมถนน เป็นอาหารที่ซื้อขายได้ง่าย เลือกร้านและของกินต่าง ๆ ได้หลากหลาย สามารถที่จะกินไปและเดินไปทำให้เกิดความผ่อนคลายได้

                เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมือง

คือ เมืองไหนหรือที่ไหนที่มี อาหารริมถนน หรือ Street Food ก็มักจะเป็นสถานที่รวมผู้คนให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยกัน หลาย ๆ ที่ อาหารริมถนนก็มักจะเรียกได้ว่าเป็น Land Mark ของสถานที่นั้น ๆ อย่างเช่น เราไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งเรามักจะจบและฝากท้องด้วยอาหารริมถนนอยู่เสมอ อีกทั้งยังทำให้เกิดภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่ดีและสวยงามให้กับพื้นที่นั้น ๆ ได้ โดยเกิดจากความหลากหลายของผู้คนที่ต่างกันมา ความหลากหลายของอาหาร ตลอดจนทำให้เกิดภาพลักษณ์และมนต์เสนหที่น่าประทับใจให้กับคนทั่วโลกเกี่ยวกับอาหารริมถนนของเมืองไทย

                สร้างอาชีพ

คือ อาหารริมถนนใช้ต้นทุนในการเปิดร้านไม่มาก แค่มีเงินหลักพันบาทก็สามารถเปิดร้านหารายได้ได้แล้ว เป็นโอกาสสำหรับใครหลาย ๆ คนที่สามารถเปิดร้านให้กับตัวเองได้ เมื่อมีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายขนาดย่อมได้ ระบบเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

                ราคาไม่แพง

คือ ทุกคนสามารถจับต้องราคาได้ แค่มีเงินติดมือเพียงแค่ 50 บาท แล้วไปเดินตามอาหารริมถนน ก็สามารถซื้อของกินหรือเครื่องดื่มบางอย่างกินได้อย่างอร่อยแล้ว

                ข้อเสียของอาหารริมถนนหรือ Street Food คือ

                เรื่องสุขอานามัย กล่าวคือ เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง อาหารเป็นพิษ ที่อาจเกิดจากการใช้น้ำมันซ้ำ ๆ ของบางร้าน และปัจจัยอื่น ๆ เป็นต้น

                วิธีในการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มริมถนนหรือ Street Food คือ

  1. ร้านไว้ใจได้ไหม
  2. วางของต่าง ๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยไหม
  3. ผู้ค้าขายสวมผ้ากันเปื้อนหรือผ้าคลุมศีรษะไหม
  4. ความสะอาดของภาชนะและบริเวณภายในบ้าน
  5. ความสะอาดของผู้ขาย โดยเฉพาะในยุคที่เพิ่งผ่านสถานการณ์โควิด 19 ก็ต้องดูด้วยว่าผู้ขายมีมาตรการในการป้องกันยังไงบ้าง เช่น ถุงมือ หน้ากากอนามัย การเว้นระยะทางสังคม เป็นต้น

                ประเทศไทย ถือว่าเป็นประเทศที่มี อาหารริมถนน (Street Food) ขายเป็นจำนวนมาก และหาซื้อได้ง่าย ส่วนรายการอาหารริมถนนหรือ Street Food ที่มีอยู่ในประเทศไทยที่เห็นได้ชัด เช่น เบอร์เกอร์ ข้าวไข่เจียว ร้านข้าวแกง เครื่องดื่มประเภทเย็นต่าง ๆ ของกินปิ้งย่างประเภทต่าง ๆ ผัดไท ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน กล้วยทอด ยำประเภทต่าง ๆ ส้มตำประเภทต่าง ๆ เครปประเภทต่าง ๆ โรตี เค้ก ไอศกรีม เป็นต้น

                สำหรับคนที่ต้องการเปิดร้านอาหารหรือเครื่องดื่มริมถนน มีวิธีดังต่อไปนี้

                ทำเลที่ตั้ง

ทุกครั้งที่จะเปิดค้าขายไม่ว่าเป็นการค้าขายประเภทไหนก็ตาม ทำเลที่ตั้งเป็นสิ่งสำคัญ หากเลือกขายผิดที่ก็มีโอกาสที่จะทำให้ขาดทุนได้ หากเปิดร้านขายของผิดประเภท เช่น เราขายของกิน แต่บริเวณใกล้เคียงขายเครื่องแต่งกาย ก็จะทำให้ขายไม่ได้เช่นกัน ฉะนั้นแล้วโอกาสที่ร้านจะเติบโตและได้กำไรนั้น เรื่องทำเลที่ตั้งของร้านจะต้องพิจารณาเป็นอย่างดี

                สินค้าและบริการ

เมื่อเราได้ทำเลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต่อมา คือ สินค้าของเรา แน่นอนว่าหากเราขายของที่เหมือน ๆ กัน กับร้านใกล้เคียง เราก็จะต้องมีการแข่งขันกัน ร้านที่ชนะหรือร้านที่มีลูกค้าเยอะ ย่อมต้องเป็นร้านที่อร่อยและบริการดี หากเราสู้ไม่ได้ในส่วนนี้ สิ่งที่เราควรเลือกคือ เลือกขายของที่บริเวณใกล้เคียงยังไม่มีขาย วิธีนี้จะทำให้ลูกค้ามีเพียงแค่ตัวเลือกเดียว และโอกาสได้ร้านจะได้กำไรก็สูง แต่อย่าลืมว่าสินค้าต้องถูกใจและบริการต้องประทับใจลูกค้าเสมอ จำไว้ว่า ตัวตัดสินว่าเราประสบความสำเร็จในการค้าขายนั้นคือ การที่ลูกค้ากลับมาซื้ออีกครั้งและบอกต่อ

                การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราคาดการณ์ความน่าจะเป็นล่วงหน้าเกี่ยวกับธุรกิจของเรา เช่น มีโอกาสเติบโตมากหรือน้อยแค่ไหน กำลังซื้อของลูกค้ามีมากหรือน้อย สภาพการแข่งขันในตลาดประเภทเดียวกันเป็นยังไง มีโอกาสได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ มีโอกาสขาดทุนเพราะอะไรบ้าง เป็นต้น