ตลาดสะอาด ผู้คนน่ารัก ตลาดเมืองใหม่ยะลา

Published by admin on

ตลาดสะอาด ผู้คนน่ารัก ตลาดเมืองใหม่ยะลา

                ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน ที่เรียกกันว่า จังหวัดยะลา เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ภาคใต้ของประเทศไทย ที่ถือได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีพืชผลหลากหลายสายพันธุ์ที่ให้ได้กินได้ลองชิมโดยไม่มีเบื่อ อีกทั้งยังสามารถนำมาเก็บเกี่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ชุมชนและสังคม โดยพืชผลเหล่านั้นถูกกระจ่ายไปยังตลาดทั่ว ๆ ไปในจังหวัดยะลา ตลอดจนส่งไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศไทย ซึ่งแน่นอนว่า หากพูดถึงตลาดในจังหวัดยะลาแล้ว หลาย ๆ คนต่างก็รู้ดีว่า ตลาดเมืองใหม่ยะลา จัดได้ว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของเมืองยะลา

                ตลาดเมืองใหม่ ตั้งอยู่ที่ ถนนเปรมจิตสุรพันธ์ สะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 เป็นตลาดที่อยู่กับชาวยะลามาอย่างยาวนาน ตั้งแต่อดีตตลอดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมแล้ว สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ลุ่มริมแม่น้ำปัตตานี ต่อมาทางภาครัฐและเอกชนได้ร่วมพัฒนาเพื่อสร้างเป็นตลาดเมืองใหม่ เพื่อให้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กับผู้คนในพื้นที่ เป็นแหล่งค้าปลีกผลผลิตด้านการเกษตร มีการซื้อขายโดยไม่ผ่านคนกลาง และยังเป็นสถานที่พักและรวมสินค้าเกษตรที่เป็นพืชผักและผลไม้ เพื่อนำไปส่งต่างจังหวัดและต่างประเทศ

                 ปัจจุบันตลาดเมืองใหม่ จังหวัดยะลา ไม่เพียงแค่เป็นแหล่งรวมสินค้าเกษตรเพียงอย่างเดียว เนื่องจากปัจจุบัน ตลาดแห่งนี้มีความหลากหลายของสินค้า สินค้าที่วางขายอยู่ในปัจจุบัน เช่น พืชผักและผลไม้ที่อยู่กับชาวยะลาตั้งแต่เดิม เนื้อสัตว์ สัตว์เลี้ยง สัตว์ในแม่น้ำและสัตว์ทะเล อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องแต่งกายทั้งที่เป็นมือหนึ่งและมือสอง สินค้าและบริการอื่น ๆ อีกมากมายที่เข้ามาเอื้ออำนวยให้กับสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมปัจจุบัน หรือว่ากันง่าย ๆ คือ คิดอะไร อยากได้อะไร แค่มาที่นี่ ตลาดเมืองใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้เกือบครบถ้วน โดยสินค้าที่วางขายอยู่ มีหลากหลายแหล่งที่มา ทั้งที่เป็นสินค้าภายในจังหวัด สินค้าที่มาจากจังหวัดใกล้เคียง และสินค้าจากภูมิภาคอื่น ๆ ที่ถูกนำมาขายในตลาดเมืองใหม่

                แน่นอนว่าตลาดเมืองใหม่ได้รับชื่อเสียงและมีการได้เติบโตมาโดยตลอดภายใต้ที่เป็นแหล่งรวมสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรที่สร้างชื่อเสียงและถือได้ว่าเป็นสินค้าที่เด็ดภายในตลาด คือ ทุเรียน ถูกปลูกโดยชาวสวนภายในจังหวัด มีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ให้ได้ชิมและจับจ่ายใช้สอย ทุเรียนที่วางขายอยู่ในตลาดมีความสดที่มาจากต้นใหม่ ๆ ราคาก็คุ้มค่ากับความอร่อย และที่สำคัญคือ ทุเรียนไม่ได้มีวางขายทุกวัน แต่มีเพียงแค่บางฤดู เมื่อถึงฤดู จะเห็นวางขายอยู่เต็มตลาด ทำให้มีกลิ่นที่หอมไปทั่วตลาด จนห้ามใจไม่อยู่ ทุเรียนก็ถือได้ว่าเป็นสินค้าเกษตรอย่างหนึ่งที่เด็ดและทำให้ตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

                ซึ่งสินค้าเกษตรที่มีวางขายอยู่ในตลาดเมืองใหม่จังหวัดยะลา สามารถจำแนกเป็นประเภทได้ดังนี้

         พืชผัก จัดได้ว่ามีวางขายอยู่เต็มตลาด และราคาก็ไม่ได้แพง เพียงแค่มีอยู่ 10-20 บาท ก็สามารถซื้อได้แล้ว พืชผักในตลาดเมืองใหม่บอกได้ว่า มีเกือบครบทุกอย่างที่เราต้องการ ทั้งที่เป็นกินใบ กินดอก กินผล หรือราก ก็มีหมด เช่น แตงกวา ผักบุ้ง กะหล่ำปลี เป็นต้น

        พืชสวน เป็นพืชแรก ๆ ของตลาด เป็นพืชที่ก่อกำเนิดตลาดเมืองใหม่ก็ว่าได้ พืชสวน คือ ผลไม้ต่าง ๆ เช่น ลองกอง ทุเรียน  เงาะ  เป็นต้น ซึ่งผลไม้ที่ยกมากล่าวข้างต้นนั้น เป็นผลไม้ที่ปลูกในจังหวัดยะลา หากเราไปดูที่ตลาดในปัจจุบัน ไม่ว่าจะไปฤดูไหน ๆ ก็เต็มไปด้วยมะม่วงและส้ม ซึ่งราคาก็อยู่ราว ๆ กิโลละ 25 บาท ถ้าหากเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยะลาแล้ว ต้องยกให้กับ ทุเรียน

       พืชไร่และธัญพืช ที่ตลาดเมืองใหม่มีพืชไร่และธัญพืชน้อยกว่าพืชผักและพืชสวน บางครั้งที่ไปตลาดก็แถบที่จะหาซื้อยาก เพราะมีขายไม่กี่ร้าน พืชไร่และธัญพืช เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น ส่วนธัญพืชที่เป็นข้าว ก็สามารถหาซื้อได้ง่าย และมีขายหลายร้าน

       ปศุสัตว์ เนื้อสัตว์ที่ตลาดเมืองใหม่ สมัยก่อนบางร้านมีขายเนื้อหมู แต่ปัจจุบันแถบจะไม่มีขาย ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่แล้ว 98% เป็นเนื้อสัตว์ที่ฮาลาลตามหลักอิสลาม เช่น เนื้อวัว ไก่ เป็ด เป็นต้น ซึ่งมีการแบ่งโซนการขายสำหรับเนื้อกับพืชผักอย่างชัดเจน

       และประมง จะเป็นสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในแม่น้ำจืดและน้ำเค็ม สัตว์ที่อยู่ในน้ำจืด เช่น ปลาดุ ปลานิล เป็นต้น ส่วนสัตว์ในน้ำเค็มที่วางขายในตลาดเมืองใหม่ เช่น กุ้ง หอย ปู และปลาชนิดต่าง ๆ เป็นต้น แต่ปลาน้ำเค็มจะถูกนำมาจากสะพานปลาจังหวัดปัตตานี เพื่อมาขายที่ตลาดใหม่ยะลา เนื่องจากที่ยะลาไม่มีทะเล

                ตลาดเมืองใหม่ มีการจัดแบ่งโซนของสินค้าแต่ละประเภทอย่างชัดเจน คือ โซนกลางของตลาดมีขายจำพวกพืชผัก ผลไม้ เนื้อสด และของกินต่าง ๆ ส่วนโซนรอบ ๆ ของตลาด จะเป็นร้านค้าทั่ว ๆ ไปที่นอกเหนือจากของสด ตลาดเปิดตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 20.00 น.