นัดพบแรงงานจังหวัดยะลา วันที่ 17/11/63 ณ วค.ยะลา

Published by admin on

นัดพบแรงงานจังหวัดยะลา วันที่ 17/11/63 ณ วค.ยะลา

                เหมาะสำหรับ

 1. เป็นงานที่เหมาะสำหรับผู้ว่างงาน หรือนักศึกษาจบใหม่ ตั้งแต่วุฒิ ม. 3 เป็นต้นไป ที่ยังไม่มีงานทำ

                สิ่งที่จะได้รับภายในงาน

 1. สมัครงานตำแหน่งงานว่างที่สนใจ
 2. เตรียมพร้อมสัมภาษณ์งาน
 3. ภายในงานจะได้พบกับตำแหน่งงานว่างจำนวนมากทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่อยู่ภายใต้โครงการ Co-payment หรือที่เรียกว่า “จ้างงานเด็กจบใหม่ รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ่าย จ่ายกันคนละครึ่ง”

                การเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนถึงวันงานสำหรับผู้ว่างงาน ควรเตรียมให้พร้อมดังนี้

 1. ลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com
 2. รูปถ่ายขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาวุฒิการศึกษาและผลการเรียน
 6. สำเนาประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
 7. Resume (ถ้ามี)
 8. เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการสมัครงาน

                อุปกรณ์ที่ควรมีติดตัวเพื่อง่ายและรวดเร็วในการสมัคร

 1. ปากกา
 2. ลิควิด
 3. กาว

                การแต่งกาย

 1. ควรแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย เพื่อให้เหมาะสมกับการสมัครงาน

                สถานที่จัดงาน

หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วค.ยะลา)

ในวันอังคาร ที่ 17/11/63 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 สำนักจัดหางานจังหวัดยะลา หรือโทร 073 362 614 , 080 648 6725