สำนักจัดหางานจังหวัดนราธิวาส จัดงานนัดพบแรงงานย่อย Co-payment ที่โรงแรมอิมพิเรียล นราธิวาส

Published by admin on

สำนักจัดหางานจังหวัดนราธิวาส จัดงานนัดพบแรงงานย่อย Co-payment ที่โรงแรมอิมพิเรียล นราธิวาส

                งานนี้เหมาะกับใคร?

                งานนัดพบแรงงานย่อย Co-payment เหมาะสำหรับผู้ที่ว่างงาน กำลังหางาน หรือผู้ที่เพิ่งจบการศึกษามาใหม่ ๆ และบุคคลทั่วไป ถึงแม้ว่าจะไม่มีวุฒิการศึกษาก็สามารถเข้าร่วมงานได้ เพราะมีตำแหน่งงานมากมายและกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานที่จะมอบสิ่งดี ๆ แก่เราเกี่ยวกับงาน

                ในงานมีอะไรบ้าง?

 1. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ Co-Payment
 2. จัดหางานให้แก่คนงาน ผู้ว่างงาน ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง และประชาชนทั่วไป
 3. มีตำแหน่งงานว่างจำนวนมากให้เราสมัครทั้งในและต่างประเทศ
 4. สมัครแล้ว สัมภาษณ์งานทันทีจากนายจ้าง
 5. รับลงทะเบียนไปทำงานที่ต่างประเทศ
 6. ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
 7. นิทรรศการสังกัดกระทรวงแรงงาน

                สิ่งที่ควรเตรียมพร้อมก่อนไปงาน?

 1. ลงทะเบียน Co-payment ไว้ล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็ว
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาผลการศึกษาและคุณวุฒิการศึกษา
 5. สำเนาประกาศนียบัตร
 6. สำเนาสถานภาพทางทหาร
 7. Resume
 8. และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการสมัครงาน เป็นต้น
 9. ปากกา

                แต่งกายยังไงดี?

                ควรแต่งกายให้สุภาพและเรียบร้อย เพื่อให้เหมาะสมกับการสมัครงาน

                วันเวลาและสถานที่จัดงาน?

                งานนัดพบแรงงานย่อย Co-payment จัดที่โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดนราธิวาส

                เฉพาะวันที่ 30/11/2563 เวลา 09.00-15.00 น.เท่านั้น