บจก.ภิญญาพัฒน์ เอ็มแอนด์อี กรุ๊ป รับสมัครช่างไฟฟ้า 3 อัตรา

สถานที่ทำงาน บจก.ภิญญาพัฒน์ เอ็มแอนด์อี กรุ๊ป หน้างานป่าหลาย ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
เงินเดือน วันละ 550 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 27-45 ปี
2. อ่านแบบไฟฟ้าเป็น
3. มีประสบการณ์งานไฟฟ้า 3 ปี ขึ้นไป
4. ทำงานรางเคเบิ้ลเทรย์-รางวายเวย์ได้
5. รับผิดชอบต่องาน ไม่หยุดงานบ่อย
6. มีความอดทน สู้งาน
7. ไม่ติดเหล้าจนเสียงาน ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย

วิธีการสมัคร
ติดต่อ 095-5697239 เวลา 8:30 น. – 17:00 น. จันทร์-เสาร์