โรงแรมบุญระพี ยะลา รับสมัครพนักงานต้อนรับ

ประกาศ 📢

🏨บุญระพี เรสซิเด้นส์

🔻เปิดรับสมัครงาน

👉 พนักงานต้อนรับ(ฟร้อนท์)

🟧 คุณสมบัติดังนี้

🔹เพศชาย หญิง อายุ 20-40 ปี

🔹บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

🔹สามารทำงานเป็นกะได้

🔹ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

🔹หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

🟧 หลักฐานการสมัคร

🔹สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

🔹สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

🔹วุฒิการศึกษา (ปวส หรือ เทียบเท่าขึ้นไป)

🔹รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

🔹หนังสือรับรองการทำงานที่เดิม (ถ้ามี)

**สมัครงานได้ที่ บุญระพี เรสซิเด้นส์ ด้วยตนเอง**

วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ที่อยู่ 195/19 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

ติดต่อคุณติ๊ก โทร 062-9817070

*(จุดสังเกต โรงแรมอยู่เยื้อง รพ.ยะลา ตึกสีเทา 5 ชั้น ติดร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนำรุ่งยะลา)