เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

เรื่อง เปิดรับสมัครบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564

     ด้วยโรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู (ระดับมัธยมศึกษา) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา  โดยตำแหน่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ตำแหน่งครูผู้สอน คณิตศาสตร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ

   – จบเอกคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

   – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนังสือขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิธีการสมัคร

   ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบ google form

https://forms.gle/gaJP21zzyvTqVRGw9

ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่  15 พฤษภาคม 2564 

โดยทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ภายในที่ 17 พฤษภาคม 2564

และจะทำการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากต้องประเมินสถานการโรคระบาด โควิด – 19

 ผู้ผ่านการคัดเลือก ทางโรงเรียนจะติดต่อไปยังท่านทางโทรศัพท์ เพื่อรับทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษาคม 2564

โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู (ระดับมัธยมศึกษา)

ติดต่อสอบถามโทร : 0936347251