LABAN SOY รับสมัครพนักงาน

Published by admin on

LABAN SOY รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่งช่างกลโรงงาน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ภาพประกอบ

วิธีการสมัครงาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 ก.ย. 64 เท่านั้น

📌 สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ บริษัทตั้งอยู่ที่ หมู่1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

เปิดรับสมัครเวลา 8.30-11.00น. และ 13.00-16.00 น.

กรุณานำเอกสารการสมัครงานมาด้วย ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย1รูป สำเนาวุฒิการศึกษา

📌 สมัครออนไลน์

คลิ้กลิ้ง https://forms.gle/njHxm52YqRJGdgd18 หรือสแกนQr Code