รับสมัครกุ๊กในครัว 2 ตำแหน่ง

Published by admin on

รับสมัครกุ๊กในครัว 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

📌เพศชายมีประสบการณ์ด้านการปรุงอาหารในครัว

📌รักความสะอาด รอบคอบ ระเบียบ

📌รักการทำอาหารคาว

📌กลับดีกได้ ไม่เสพยาเสพติด

หลักฐานในการสมัคร

📌สำเนาบัตรประชาชน

📌สำเนาทะเบียนบ้าน

📌รูปถ่าย 1นิ้ว 1 รูป

ทำงาน 15.00-21.00น หยุดทุกวันจันทร์ 

วิธีการสมัคร

สามารถมาสมัครได้ที่ TerangTaning cafe ติ่มซำข้าวมันข้าวหมกต้นตำรับเมืองตรังโรตีต้นตำรับปัตตานี

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ย สัมภาษณ์พร้อมเพรียงกันในต้นเดือนธันวาคม