เกี่ยวกับเรา

หางานสามจังหวัด

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมตำแหน่งงานว่างในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ อยู่ 2 ประการ คือ เพื่อให้ผู้หางานได้งานอย่างที่ใฝ่ฝัน และเพื่อให้ผู้ประกาศรับสมัครพนักงานง่ายต่อการหาพนักงาน 

นอกจากสำหรับเป็นช่องทางหางานแล้ว เว็บไซต์นี้ยังเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้เกี่ยวกับการสมัครงานและข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ